Blogs
Comments 2

De Piano

Elliot speelde onder werktijd een klassiek stuk op de piano in de receptie van het hotel. Ik speel het ook. Mijn oma leerde het mij toen ik nog op de basisschool zat. Ik zei haar keer op keer dat ik naar het conservatorium wilde, maar liet het consequent na te studeren voor onze afspraken.
Haar vingers werden op een gegeven moment zo oud dat ikzelf onder haar begeleiding moest voorspelen wat ik later zou instuderen.

Een aantal jaren later pikte ik het zelf weer op.

We hadden een voorkamer in het huis in Heemstede waar je eigenlijk nooit hoefde te zijn. Er stonden meubelen nog van oma’s en betovergrootoma’s, een groot tapijt hing aan de wand en de platenspeler draaide klassiek of jazz naar gelang het gemoed van mijn vader. Boeken van filosofen en reizigers, boeken van de beste Nederlandse schrijvers of ’s werelds beste schrijvers, boeken. Alles rook er anders en klonk er anders want het kraakte en was oud. Omdat je er alleen maar kwam als je rustig was, werd je rustig door de kamer binnen te treden.

De piano stond ook in die kamer. Mijn vader speelde altijd dezelfde deuntjes en ikzelf eigenlijk ook, waarschijnlijk tot ergernis van de rest van het gezin. Het huis en haar muren waren oud genoeg om geen kamer ons spel te ontzeggen.

Ik ben verandert. Soms kan ik nauwelijks nog het pad terugvinden dat me leidt naar mijn verleden in Heemstede, al moet mijn leven haast nog beginnen.
Ik stond met een schaal warme broodjes in mijn handen te luisteren naar Elliot zijn spel en voelde de liefde van mijn oma en ouders zo sterk dat ik zeker wist waar voor altijd mijn fundament lag. Zij die me hebben grootgebracht.

Na mijn shift nam ik zelf plaats achter de piano en zaten ze allemaal naast me.

This entry was posted in: Blogs

2 Comments

  1. Francine says

    Lieve smurf. Dank je wel dat ik een fundament mag zijn. Ik denk dat iedere ouder daar naar streeft. Fundamenten zie je niet, maar je gebruikt ze om op te bouwen, je eigen leven in dit geval. En hoe steviger het fundament, hoe zwaarder je kunt belasten.
    Als ik zie wat jij doet en durft, voel ik me gewapend beton.Een andere prettige bijkomstigheid van een fundament is dat het zich niet verplaatst. Je zult het altijd terugvinden waar je het achterliet. Ook dit schijnt te worden bewaarheid, da’s minder voor het fundament in kwestie, maar overzichtelijk en rustgevend voor jou. Ze behoeven wel wat onderhoud, minimaal jaarlijks een grondige inspectie. Dikke zoen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s