Blogs
Leave a Comment

Strevens

Het oude Thea en Centraal verleidden ons dik twee jaar geleden om klimmen in ons dagelijks leven op te nemen. Zonder gegronde motivatie bevond ik me met een groep meisjes wekelijks tussen routes, tot ook de activiteit van de sport zelf aansloeg. Elk half jaar stegen we een niveau, met als grote doorbraak de stap naar de 6jes. De ambities op de grote klimmersschaal werkten motiverend en verslavend, omdat de beloning aanbleef. Inmiddels is de wand een stuk stugger en moet ik harder werken.

Desondanks ligt de nadruk minder dan ooit op het bereiken van het volgende niveau. Mijn motivatie is vrijwel gereduceerd tot het meest intense van het klimmen: klimmen zelf. Controle. Begrijpen, verdwijnen en overwinnen, daar gelaten wat het precies is dat ik wil overwinnen. Natuurlijk ben ik zo menselijk om blij te zijn als ik een voor mij uitdagende route onsight, presteren is me lang niet vreemd en ook mijn ego is nog geen zwijgen opgelegd. Daarbij blijft de klimmersschaal een mooie graatmeter van techniek en kracht en enzovoort, en geeft het de enige manier om “Controle. Begrijpen, verdwijnen en overwinnen…” te verwoorden in de praktijk. Ik zou graag zeggen, ‘vandaag ga ik aan mijn verdwijnen werken’, maar ik geloof dat ik dan mijn klimbuddies verlies.

Toch staat dat alles in geen verhouding tot wat ik voel als ik werkelijk aan zo’n wand hang. Mijn alpienambitie is niet meer gelimiteerd te worden door mijn eigen kunnen (of onkunde; een oneindig streven omdat de bergen altijd in een grotere uitdaging kunnen voorzien, en tevens een aandoenlijk streven omdat ik nog zo aan het begin sta) en ik geloof dat mijn klimambitie hetzelfde karakter heeft gekregen (wederom oneindig en aandoenlijk). Ik wil controle. Begrijpen, verdwijnen en overwinnen.

Nu, omdat ik schrijf over de praktijk en niet blijf dwalen in onduidelijke sentimenten, geef ik toch een concreet doel aan de hand van de grote klimmersschaal. Zoals ik al aangaf is de wand stug en kan ik alleen maar juist anticiperen door zelf nog stugger te zijn. Ik wil stugger zijn dan een 7a. Dat is mijn project.

This entry was posted in: Blogs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s